För skola, lärare och pedagoger

Barn och unga ska både få ta del av professionell konst och kultur men också få möjlighet att själva utöva och utforska, både i skolan och på fritiden.

Region Uppsala arbetar för att stödja, samordna och komplettera kulturell verksamhet för, av och med barn och unga. Vi kan bland annat anordna lärarfortbildningar, samordna studie- och utbudsdagar, förmedla pedagoger och kulturskapare, erbjuda workshops och verkstäder. 

För skola, lärare och pedagoger

Kontakt

Charlotte Åstrand

Enhetschef Kulturutveckling