Kulturkraft

Regionala barn- och ungdomskulturgruppen; Kulturkraft, är ett nätverk bestående av konsulenter som arbetar länsövergripande med barn- och ungdomskultur.

Kulturkraft är ett nätverk bestående av konsulenter som arbetar länsövergripande med barn- och ungdomskultur i organisationer som har Kulturnämnden i Region Uppsala som huvudman eller större bidragsgivare.

Den primära målgruppen för Kulturkrafts verksamhet är barn och unga, i förskolan, skolan och på fritiden. Därför riktar vi oss främst till pedagoger och skolledning, politiker, kulturtjänstemän, bibliotekspersonal och andra strategiska personer. Kulturkraft anordnar bland annat årligen länsövergripande fortbildningar och utbudsdagar för dessa. 

Länets konsulenter verkar inom områdena film, dans, musik, teater, litteratur/bibliotek, kulturarv och hemslöjd. 

Kontakt

Barn och unga

Sara Waller - Verksamhetsutvecklare -Barn och unga

Film

Louise Bown - Verksamhetsutvecklare -Film

Konst

Eira Langaas - Verksamhetsutvecklare -Konst

Biblioteksutveckling

Eva Norrbelius Coleman- Verksamhetsutvecklare -Bibliotek

Länshemslöjd

Marie Fagerlind- hemslöjdskonsulent, textil

Pea Sjölén - hemslöjdskonsulent, hårdslöjd Musik i Uppland

Musik i Uppland

Katarina Bonander - Producent

Upplandsmuseet

Stina Flink - Museipedagog

Frida Gereonsson - Museipedagog

Vilhelm Sundbom - Avdelningschef Lärande och Slöjd

Hitta på sidan