Kulturskolans studiedag 2022

Årets tema är kulturens kraft och studiedagen arrangeras på Nannaskolan i Uppsala tisdag den 1 november.

Kulturutveckling på Region Uppsala arrangerar årligen en studiedag för länets samtliga kulturskolor. Dagen är till för att länets pedagoger ska ges möjlighet att mötas över kommungränserna och inspireras av möten, föreläsningar, delta i olika workshops och uppleva kultur. Årets tema är ”Kulturens Kraft” som ämnar att visa på betydelsen all kultur har för samhället såväl som för individen. Det blir en kompetenshöjande, fartfylld och rolig dag där vi äntligen får mötas och samspela tillsammans.

Programupplägg

09.00 Kaffe och smörgås.

09.30-10.15 Föreläsning av Gunnar Bjursell på temat ”Den kulturella hjärnan”. Läs mer längre ner på sidan.

10.30-12.00 Workshops.

12.00-13.00 LUNCH.

13.00-14.30 Workshop.

14.45-15.30 Föreställningen ”Svart svart svart” av Melody Sheikh Dans.

Aktuella workshops

Under dagen kommer du som deltagare att kunna välja bland nedanstående workshops. Du kommer att kunna välja en workshop på förmiddagen och en på eftermiddagen.

  • Drama/Dans ledd av Maria Nordlöw.
  • Drama ledd av Janya Cambronero Severin.
  • Musik samtalsforum ledd av Dag Elfgren och Fredrik Westergren.
  • Kreativt skrivande ledd av Kerstin Önnebo. Läs mer längre ner på sidan.
  • Konst ledd av Saadia Hussain.

Om föreställningen

”Svart Svart Svart” är en suggestiv dansföreställning om mörker och andra rädslor. Vi utmanar och utmanas av att låta kropp och sinne utforska de fysiska reaktioner som uppstår i mötet med det skrämmande. Rörelse och ljus flyter samman i stundtals berättande, stundtals performativa stämningslandskap.  

Anmälan

Anmäl dig till Kulturskolornas inspirationsdag, klicka på knappen nedan.

Mer om föreläsningar och workshops