Animerad läsupplevelse

En animerad läsupplevelse kan bland annat användas för att skapa vidare kring en berättelse.

Hur animation kan användas för att bearbeta en läsupplevelse

 • Tolkningen av texten blir fördjupad när man får skapa vidare kring berättelsen. ​
 • Dramatisera en berättelse, bearbeta texten och välja vad som är essensen.​
 • Exempelvis genom att läsaren får möjlighet att ändra slutet av berättelsen, placera in sig själv i handlingen eller fritt får skapa utifrån sina upplevelser. 

Varför animation som metod?​

 • Fungerar överallt där man vill berätta något​.
 • För alla åldrar​.
 • En metod där innehållet, syfte och svårighetsgrad kan anpassas till den önskade målgruppen​.
 • Animation som metod kan varieras till oändlighet!​
 • Inga personer i bild behövs (GDPR). ​
 • Enkel teknik: en surfplatta och något att flytta.

Teknik 

 • iPad eller surfplatta, mobil. ​
 • Stativ + iPad hållare som passar stativ​.
 • App för iPad: Stop Motion Studio eller iStopMotion eller liknande.

Ladda ner lärarhandledning och information.

Animerad läsupplevelse

Kontakt