Kultur för barn och unga

Alla barn och unga har rätt till konst och kultur under uppväxten. Att få uppleva olika kulturformer och möjlighet till eget skapande stärker, väcker engagemang, nyfikenhet och lust till lärande och utveckling. Region Uppsala arbetar för att stödja, samordna och komplettera kulturell verksamhet för, av och med barn och unga. På den här sidan får du som har ansvar för barn eller jobbar som lärare/pedagog en överblick över vilket stöd Region Uppsala kan ge dig.

Lärare och unga elever.

För skola, lärare och pedagoger

Lärarfortbildning, konferenser, kurser och träffar för dig som arbetar med barn och unga.
Blomma som växer från torr mark.

Kulturkraft

Ett nätverk bestående av konsulenter som arbetar länsövergripande med barn- och ungdomskultur.