För skola, lärare och pedagoger

Barn och unga har rätt att få möta konst och kultur inom förskola och skolan. Kulturella upplevelser vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen. Estetiska och kreativa lärprocesser ger elever och skolan verktyg och kunskaper om hur man kan påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor. Barn och unga ska både få ta del av professionell konst och kultur men också få möjlighet att själva utöva och utforska.

För skola, lärare och pedagoger

Kontakt

Charlotte Åstrand

Enhetschef kulturutveckling

E-post: charlotte.astrand@regionuppsala.se
Telefon: 018-611  66 36
Mobiltetefon: 0706-38 68 06

 

Hitta på sidan