Kulturkraft

Regionala barn- och ungdomskulturgruppen; Kulturkraft, är ett nätverk bestående av konsulenter som arbetar länsövergripande med barn- och ungdomskultur.

Kulturkraft är ett nätverk bestående av konsulenter som arbetar länsövergripande med barn- och ungdomskultur i organisationer som har Kulturnämnden i Region Uppsala som huvudman eller större bidragsgivare.

Den primära målgruppen för Kulturkrafts verksamhet är barn och unga, i förskolan, skolan och på fritiden. Därför riktar vi oss främst till pedagoger och skolledning, politiker, kulturtjänstemän, bibliotekspersonal och andra strategiska personer. Kulturkraft anordnar bl.a. årligen länsövergripande fortbildningar och utbudsdagar för dessa. 

Länets konsulenter verkar inom områdena film, dans, musik, teater, litteratur/bibliotek, kulturarv och hemslöjd. 

Kontakt

Konsulenterna inom Kulturkraft

Dans

Eva Forsberg Pejler - danskonsulent
Erika Thalinsson Ranhagen - danspedagog

Film

Louise Bown - filmkonsulent
Anna Hazard - mediepedagog

Konst

Eira Langaas - Vikarierande konstkonsulent
Johannes Ehnsmyr - tillfälligt tjänstledig konstkonsulent

Teater

Anneli Olsson - teaterkonsulent
Kajsa Bilius - scenkonstproducent

Biblioteksutveckling

 - Bibliotekskonsulent 

Länshemslöjd

Marie Fagerlind- hemslöjdskonsulent, textil
Pea Sjölén - hemslöjdskonsulent, hårdslöjd Musik i Uppland
Katarina Bonander - Producent för barn och unga

Upplandsmuseet

Stina Flink - Museipedagog
Frida Gereonsson - Museipedagog
Vilhelm Sundbom - Museipedagog

Hitta på sidan