Lista över resmål för kulturbuss

Saknar du något resmål på listan? Tag kontakt med Kultur och bildning och fråga/tipsa! 

Alla kommuner i länet

Biografer

4H-gårdar

Hembygdsgårdar, arrangemang av hembygdsföreningar

Kommunala bibliotek

Kulturutvecklings verksamheter (inom dans, film, teater, konst)

Kyrkor, moskéer och andra sakrala byggnader

Länshemslöjdskonsulenternas verksamhet

Musik i Upplands verksamhet

Skapande skolaaktiviteter (Arrangemangets namn och arrangör ska anges)

Upplandsleden, klassvandringar

Upplandsmuseets verksamhet

Upplandsstiftelsens naturreservat, Smultronställen och Upplandsleden

Enköpings kommun

Enabygdens naturskoleverksamhet

Enköpings konsthall, Tullgatan 18, Enköping

Enköpings museum, Rådhusgatan 3, Enköping

Grönsöö slott

J.P. Johansson Museet, Tallbacksvägen 2, Enköping

Medborgarhuset Joar Blå, Ågatan 29, Enköping

Heby kommun

Folkets Hus, Heby

Möbelmuseet, Östervåla

Håbo kommun

Biskops Arnö (OBS! Bussen går ej ända fram.)

Fridegårdsmuseet – Statare och Hembygd, Övergrans kyrkby

Häggeby hembygds- och skolmuseum

Hälsoäventyret Håbo, Idrottsvägen 2, Bålsta

Skoklosters slott, inklusive Lugneborgen och soldattorpet

Vattunödens naturskola

Åbergs Museum, Kalmarvägen 10, Bålsta

Knivsta kommun

CIK- Centrum för idrott och kultur

Hälsoäventyret

Eda naturskola

Tierps kommun

Aspenaulan, Tierp

Hälsoäventyret i Tierp, Parkgatan 5, Tierp

Karlholmsbruk

Kulturhuset Möbeln

Lövstabruk

Strömsbergs bruk

Söderfors bruk

Tierps Naturskola

Tobo bruk

Ullfors bruk

Örbyhus slott, Örbyhus

Uppsala kommun

Bennebols bruk, Knutby

Biotopia Skolparken, Vasagatan 4, Uppsala

Botaniska trädgården, Villavägen 8, Uppsala

Bror Hjorths Hus, Norbyvägen 26, Uppsala

Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1, Uppsala

Den Lilla Teatern, S:t Persgatan 22, Uppsala

Disagården, Gamla Uppsala

Evolutionsmuseet Botanik och Paleontolog Norbyvägen 16, Uppsala

Evolutionsmuseet Zoologi, Villavägen 9, Uppsala

Fredens Hus, Uppsala slott ing. A2, Uppsala

Gamla Uppsala kungshögar, Gamla Uppsala

Gamla Uppsala Museum, Disavägen, Uppsala

Gottsunda Dans och Teater, Gottsunda Centrum, Uppsala

Grand, Trädgårdsgatan 5, Uppsala

Hälsoäventyret i Uppsala

Lennakatten, Upsala-Lenna Jernväg, Stationsgatan, Uppsala

Linnémuseet, Svartbäcksgatan 27, Uppsala

Linnés Hammarby, utanför Uppsala

Linnéstigarna: Gottsunda, Jumkil, Vaksala, Danmark, Ultuna, Håga, Gamla Uppsala, Husby

Linnéträdgården, Svartbäcksgatan 27, Uppsala

Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8, Uppsala

Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala

Pelle Svanslöslekpark, Carolinaparken

Pelle Svanslös vandringar, utgår från Domkyrkoplan

Psykiatrihistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 10, Uppsala

Pumphuset, Munkgatan 2, Uppsala

Reginateatern, Trädgårdsgatan 6, Uppsala

Teater Blanca, Österplan 1, Uppsala

Tornet Produktion, Almunge

Universitetsaulan, Uppsala

Upplandsmuseet, S:t Eriks torg 10, Uppsala

Uppsala högar (se Gamla Uppsala kungshögar)

Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1, Uppsala

Uppsala konstmuseum, Uppsala slott ing. E, Uppsala

Uppsala Naturskola (Hammarskog), Uppsala

Uppsala slott, visningar bedrivna av Uppsala konstmuseum

Uppsala stadsteater (inkl Teatergalleriet), Kungsgatan 53, Uppsala

Walmstedtska gården, Sysslomansgatan 1, Uppsala

Vasaborgen, Uppsala slott, Kung Jans port

Wik (park, slott och folkhögskola)

Älvkarleby kommun

Flottarkojan i Marma (flottningsmuseum)

Folkets hus, Gävlegatan 24, Skutskär

Stig Dagerman-rummet, Laxön, Älvkarleby

Älvkarleö bruk

Östhammars kommun

Dannemora gruvor

Forsmarks bruk, Forsmark

Gimo bruk, Gimo

Hargs järnbod, Harg

Hälsoäventyret i Östhammar, Fabriksgatan 7, Östhammar

Knutmassomuseet i Gimo, Bruksgatan 6

Kulturhuset Storbrunn, Klockstapelsgatan 2, Östhammar

Natur & Teknikskolan i Östhammar

Österby bruk

Kulturverksamheter utanför länsgränsen

Västerås:
Konstmuseet, länsmuseet (Karlsgatan) och konserthuset

Gävle:
Folkteatern, Konstcentrum, konserthuset, länsmuseet och Järnvägsmuseet

Sala:
Aguélimuseet och Sala silvergruva