Kultur och hälsa

Forskning har påvisat ett tydligt samband mellan kultur och hälsa. Kulturupplevelser kan ge nya perspektiv och utmaningar och därmed bidra till ett djupare livsinnehåll och en känsla av sammanhang. Kultur kan fungera som en viktig friskvårdsfaktor i olika slag av hälsofrämjande arbete. Genom att se människan som en helhet, där kultur blir ett komplement till den medicinska vården, främjas och stärks det friska i människan.

Kultur och bildning arbetar på olika sätt för att öka kunskapen om sambanden mellan kultur och hälsa. Vi arrangerar kulturprogram för vården, initierar och samarbetar kring projekt och satsningar, deltar i nätverk och följer forskning.

Kulturprogram i vården.

Kulturprogram i vården

Aktuellt kultur-program för vården publiceras på denna sida. All verksamhet är pausad i och med restriktioner kring covid -19.
Tjejer som dansar.

Dans utan krav

Dans utan krav är en metod som främjar hälsa hos unga tonårsflickor med lättare psykisk ohälsa.
Utsikt från ett fönster.

Omvärlds-bevakning

Forskning om kultur och hälsa är ett växande fält. På denna sida samlar vi ett antal intressanta studier och rapporter samt länkar för ytterligare information om kultur och hälsa.