Kulturprogram i vården

Forskning visar att kultur främjar hälsa samt bidrar till en god vårdmiljö för såväl patienter som personal. Därför arbetar Kultur och bildning för kulturens förekomst inom vården genom att arrangera ett gediget kulturprogram inom Region Uppsalas vårdverksamhet varje vår och höst.

Målgrupp för kulturprogrammen är patienter, närstående, personal samt besökare inom vården. Kulturprogrammen brukar pågå i ca 30 minuter och är kostnadsfria. Spelplatser är dagrum på vårdavdelningar, väntrum, sjukhuscaféer eller sjukhusbibliotek, vilket skapar ett intimt sammanhang och oftast med en liten publik. Programmen bestäms i samarbete med kulturombud inom vården och det eftersträvas en bred variation kring konstformer samt genrer. 

OBS! Under restriktionerna kring covid-19 är all verksamhet pausad.