Kulturprogram i vården

Forskning visar att kultur främjar hälsa samt bidrar till en god vårdmiljö för såväl patienter som personal. Därför arbetar Kultur och bildning för kulturens förekomst inom vården genom att arrangera ett gediget kulturprogram inom Region Uppsalas vårdverksamhet varje vår och höst. Under covid-19-pandemin är dock all verksamhet med kulturprogram inom vården pausad.

Målgrupp för kulturprogrammen är patienter, närstående, personal samt besökare inom vården. Kulturprogrammen brukar pågå i cirka 30 minuter och är kostnadsfria. Spelplatser är dagrum på vårdavdelningar, väntrum, sjukhuscaféer eller sjukhusbibliotek, vilket skapar ett intimt sammanhang och oftast med en liten publik. Programmen bestäms i samarbete med kulturombud inom vården och det eftersträvas en bred variation kring konstformer samt genrer. 

Under restriktionerna med anledning av covid-19-pandemin är all verksamhet med kulturprogram i vården pausad.