Kulturskapare & arrangörer

Konsulentverksamheterna inom dans, film, konst, litteratur och teater har i uppdrag att stödja professionella kulturskapare inom alla konstområden till att kunna verka i regionen. Det görs via att anordna och bedriva fortbildning, stöd och bidrag. En viktig förutsättning för det rika kulturlivet är även samarbeten med lokala arrangörer, föreningar och kulturinstitutioner runt om i länet.

Bidrag och stipendier inom kultur

Här hittar du våra kulturprojektmedel och kulturstipendier som stöd för personer, föreningar och organisationer.

Arrangörskap och föreningar

Vi arbetar med främjande, förmedlande och utveckling av scenkonsten i länet.

Kurser och fortbildning

Vi verkar för att stödja verksamma kulturskapare med kompetensutveckling och vidareutbildning.

Residens

Region Uppsala har residens för dig som arbetar professionellt som dansare och konstnär.

Mentorsprogram

Region Uppsala utlyser tre mentorskapsprogram; för dansare, filmare och författare.

Nätverk för kulturskapare

Nätverkens syfte är att skapa dialog och erfarenhetsutbyte för dig som arbetar med dans eller film.

Projekt, satsningar & samarbeten

Våra större projekt och samarbeten inom kultur.

Filmteknik för utlån

Vi har kameror, mickar, ljus, redigeringsdatorer och annan kringutrustning för uthyrning och utlån till filmproduktion.

Kontakt

Eva Forsberg Pejler

Danskonsulent

Anneli Olsson

Teaterkonsulent

Stefan Eurenius

Bibliotekskonsulent

Louise Bown

Filmkonsulent

Eira Langaas

Konstkonsulent