Arrangörer

Vi arbetar med främjande, förmedlande och utveckling av scenkonsten i länet. Främst teater men även dans, cirkus och annan typ av scenkonst. Vi stöttar arrangörer, lägger turnéer, ordnar kurser och konferenser samt förmedlar arrangörsstöd till skolor, förskolor, bibliotek och kulturförvaltningar som arrangerar föreställningar för barn och unga.

FORTBILDNING: Arrangera mera!

En fortbildningsserie i tre delar för ideella föreningar som arrangerar offentliga kulturarrangemang. Medlemskapet. Marknadsföring. Värdskapet. Anmälan och mer information hittar du på wik.nu.

Arrangörsstöd för scenkonst - nytt stöd 2020

Med anledning av att Scenkonstkarusellen inte genomförs under 2020 kommer Kultur och bildning, Region Uppsala i stället att erbjuda länets kommunala kulturförvaltningar eller motsvarande samt ideella organisationer, möjligheten att ansöka om ekonomisk subvention för inköp av offentliga scenkonstföreställningar – ett så kallat arrangörsstöd. Arrangörsstödet kommer att utvärderas och även att diskuteras under höstens regionala kulturkonferens som har temat scenkonst. Ansökningsperioden är löpande och infaller mellan 1 mars och 30 september.

Läs mer om ansökan om det nya arrangörsstödet för scenkonst.

Arrangörsstöd dans och teater

Skolor, föreningar och andra aktörer i Uppsala län kan söka stöd för att arrangera dans- eller teaterprojekt eller gå på föreställningar.

Riktlinjer

  • Stödet gäller för inköp av eller besök på föreställningar producerade av professionella dans- och teatergrupper.
  • Sökande kan vara kommunala förvaltningar och ideella föreningar.
  • Barn- och ungdomsföreställningar prioriteras.
  • Bidrag utgår med högst 50 procent av gage eller biljettkostnaden, dock högst 6 000 kronor per föreställning.

 Ansökan om arrangörsstödet för dans och teater.

scenkonstportalen.se

En mötesplats för arrangörer och producenter där du hittar hela landets utbud av bokningsbar scenkonst, inklusive Riksteaterns. Här hittar du även arrangörs- och marknadsföringsstöd för Riksteaterns aktuella produktioner.

www.scenkonstportalen.se

Kontakt

Anneli Olsson

Teaterkonsulent

Kajsa Bilius

Scenkonstproducent

Eva Forsberg Pejler

Danskonsulent