Arrangörskap och föreningar

Vi arbetar med främjande, förmedlande och utveckling av scenkonsten i länet. Främst teater men även dans, cirkus och annan typ av scenkonst. Vi stöttar arrangörer, lägger turnéer, ordnar kurser och konferenser samt förmedlar arrangörsstöd till skolor, förskolor, bilbliotek och kulturförvaltningar som arrangerar föreställningar för barn och unga.

Arrangörsstöd för scenkonst - nytt stöd 2020

Med anledning av att Scenkonstkarusellen inte genomförs under 2020 kommer Kultur och bildning, Region Uppsala i stället att erbjuda länets kommunala kulturförvaltningar eller motsvarande samt ideella organisationer, möjligheten att ansöka om ekonomisk subvention för inköp av offentliga scenkonstföreställningar – ett så kallat arrangörsstöd. Arrangörsstödet kommer att utvärderas och även att diskuteras under höstens regionala kulturkonferens som har temat scenkonst. Ansökningsperioden är löpande och infaller mellan 1 mars och 30 september.

Läs mer om ansökan om det nya arrangörsstödet för scenkonst.

Arrangörsstöd dans och teater

Skolor, föreningar och andra aktörer i Uppsala län kan söka stöd för att arrangera dans- eller teaterprojekt eller gå på föreställningar.

Riktlinjer

  • Stödet gäller för inköp av eller besök på föreställningar producerade av professionella dans- och teatergrupper.
  • Sökande kan vara kommunala förvaltningar & ideella föreningar.
  • Barn- och ungdomsföreställningar prioriteras.
  • Bidrag utgår med högst 50 % av gage eller biljettkostnaden, dock högst 6 000 kr/föreställning.

 Läs mer om ansökan om arrangörsstödet för dans och teater.

Riksteatern - Stöd till dig som är arrangör eller vill bli

Är du arrangör eller intresserad av att bli? Här får du guidning till var du hittar det du behöver.

www.riksteatern.se

scenkonstportalen.se

En mötesplats för arrangörer och producenter där du hittar hela landets utbud av bokningsbar scenkonst, inklusive Riksteaterns. Här hittar du även arrangörs- och marknadsföringsstöd för Riksteaterns aktuella produktioner.

www.scenkonstportalen.se

Kontakt

Anneli Olsson

Teaterkonsulent

Kajsa Bilius

Scenkonstproducent

Eva Forsberg Pejler

Danskonsulent