Mentorskapsprogram för författare

Söker du ett nytt och utvecklande sammanhang för ditt författarskap? Har du fastnat i ett dilemma? Har du idéer du behöver utveckla? Ansök då om en plats i mentorskapsprogrammet för författare i Uppsala län.

Mentorskapsprogrammet startade i januari 2017 och har kommit till för att stödja och utveckla författarskap, skapa relationer mellan författare, stärka det litterära nätverket, stimulera lärande, ta tillvara kunskaper och erfarenheter samt ge möjligheter till reflektion, för både mentorer och adepter.

Från innevarande och tidigare omgångar står det klart att formatet varit givande, uppskattat och utvecklande för de författare som deltagit. Programmet är snarare process- än målinriktat, och en viktig del är att ge icke-etablerade bättre förutsättningar att etablera sig i den litterära världen. Info om vilka som hittills deltagit finns i vänsterkolumnen.

Välkommen med din ansökan!

Region Uppsala har genom den statliga kultursamverkansmodellen och i den regionala kulturplanen ett uppdrag att arbeta litteraturfrämjande.

Upplägg

Mentorer och adepter söks främst via Uppsala Författarsällskap, Författarförbundet, Litteraturcentrum i Uppsala län, Wiks folkhögskolas skrivarlinje och författarskolan på Biskops Arnö.

Ansökningsperioden inför våren 2020 går ut 1 dec 2019. Matchningar mentorer–adepter görs i december 2019 av Kulturutveckling Region Uppsala. Introduktionsträff och programstart i januari/februari 2020. De mentorer och adepter som väljs ut träffas vid sex tillfällen under våren. Inför hösten 2020 matchas nya par ihop utifrån de ansökningar som inkommer till och med 1 juni 2020.

Mentorer arvoderas, enligt Författarförbundets arvodesrekommendationer (förberedelsetid + träffar med adepter). Adepter arvoderas inte, men får förmånen att gå programmet.

Ansökningstiden för hösten 2020 har gått ut.

 

Kontakt

Stefan Eurenius

Bibliotekskonsulent

Hitta på sidan