Mentorskapsprogram för författare

Söker du ett nytt och utvecklande sammanhang för ditt författarskap? Har du fastnat i ett dilemma? Har du idéer du behöver utveckla? Ansök då om en plats i mentorskapsprogrammet för författare i Uppsala län.

Mentorskapsprogrammet startade i januari 2017 och har kommit till för att stödja och utveckla författarskap, skapa relationer mellan författare, stärka det litterära nätverket, stimulera lärande, ta tillvara kunskaper och erfarenheter samt ge möjligheter till reflektion, för både mentorer och adepter.

Från innevarande och tidigare omgångar står det klart att formatet varit givande, uppskattat och utvecklande för de författare som deltagit. Programmet är snarare process- än målinriktat, och en viktig del är att ge icke-etablerade bättre förutsättningar att etablera sig i den litterära världen. 

Välkommen med din ansökan!

Region Uppsala har genom den statliga kultursamverkansmodellen och i den regionala kulturplanen ett uppdrag att arbeta litteraturfrämjande.

Upplägg

Mentorer och adepter söks främst via Uppsala Författarsällskap, Författarförbundet, Litteraturcentrum i Uppsala stad och län och författarskolan på Biskops Arnö.

Ansökningsperioden inför våren 2021 går ut 1 dec 2020. Matchningar mentorer–adepter görs i december 2020 av Kulturutveckling Region Uppsala. Introduktionsträff och programstart i januari/februari 2021. De mentorer och adepter som väljs ut träffas vid sex tillfällen under våren. Inför hösten 2021 matchas nya par ihop utifrån de ansökningar som inkommer till och med 1 juni 2021.

Mentorer arvoderas, enligt Författarförbundets arvodesrekommendationer (förberedelsetid + träffar med adepter). Adepter arvoderas inte, men får förmånen att gå programmet.

Ansökan - mentorskapsprogrammet för författare

Mentor eller adept:

Kontakt

Stefan Eurenius

Bibliotekskonsulent