Nätverk för kulturskapare

Nätverkens syfte är att skapa dialog och erfarenhetsutbyte för dig som arbetar med dans eller film.

Dansnätverk

Filmnätverk: C-film