Biografkonferens

Välkommen på Biografkonferens lördagen den 19 september på Bio Roxy i Örebro. Konferensen är ett samarbete mellan filmverksamheterna i Sörmland, Uppland och Örebro län och vi bjuder med detta in alla våra biografer för en inspirerande dag tillsammans.

Biografkonferens, 19 september på Bio Roxy i Örebro.

Heldagsprogrammet (10-16) håller som bäst på att utformas. Schema presenteras inom kort!

Du kan redan nu anmäla dig på nedanstående länk. Dagen är kostnadsfri men utebliven närvaro debiteras 300 kronor + moms. Du får skicka ersättare eller avanmäla dig före sista anmälningsdag. Sista anmälningsdag är 1 september.

Lördagen den 19 september på Bio Roxy i Örebro.

Anmäl dig och läs mer på Region Örebros webbsida.

Kontakt

Louise Bown

Filmkonsulent

Hitta på sidan