Teknik för utlån

Vi har kameror, mickar, ljus, redigeringsdatorer och annan kringutrustning för uthyrning och utlån till filmproduktion.

Vid teknikstöd ska Kultur och bildning omnämnas och/eller logotyp finnas i filmens eftertext.

Kontakta oss om du behöver teknik till ditt filmprojekt.
 
Teknik- och prislistan nedan kommer att uppdateras inom kort.

Här hittar du vår teknik för uthyrning/lån.

Prislista för uthyrning av teknik (pdf för utskrift)

Kontakt

Louise Bown

Filmkonsulent

Anna Hazard

Mediepedagog

Hitta på sidan