Regional kulturplan och kultursamverkan

Region Uppsala ingår i kultursamverkansmodellen vilket innebär att Region Uppsala fördelar de årliga statliga bidragen till regional kulturverksamhet i Uppsala län. Mottagare av statliga bidrag är kulturinstitutioner och verksamheter inom länet som även medfinansieras av region eller kommun. Till grund för besluten finns en regional kulturplan.

Kultur i en nyskapande kunskapsregion: Region Uppsalas kulturplan 2019-2022

Kulturplanen är det viktigaste strategiska styrdokumentet för de mål, satsningar och prioriteringar som Region Uppsala gör under ett verksamhetsår. Regionfullmäktige har i juni 2018 beslutat om dokumentet "Kultur i en nyskapande kunskapsregion - Region Uppsalas kulturplan 2019-2022." Kulturplanerna arbetas fram genom dialoger och samverkan med kommunerna och genom samråd med det professionella kulturlivet och civilsamhället i länet. Kommunerna i länet är viktiga samverkansparter: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar. 

Tre utvecklingsområden

Kulturplanen lyfter fram tre kulturstrategiska utvecklingsområden:

  • Ett rikt konstliv i en nyskapande kunskapsregion (konstpolitik som stärker konstarterna).
  • En hög kulturell delaktighet i en region för alla (kulturpolitik som stärker människan).
  • En attraktiv livsmiljö i en växande region (kulturplanering som stärker platsen).

Sammantaget kan insatser i denna riktning bidra till kultur som hållbar utveckling i samhället.

Läs mer i den regionala kulturplanen

I menyn till vänster finner du mer information om kultursamverkansmodellen och de kulturpolitiska mål som är utgångspunkt för den regionala kulturplanen. Där kan du även läsa mer om arbetet med att ta fram regionala kulturplaner.

Region Uppsalas kulturplan

Region Uppsalas kulturplan 2019-2022 (pdf)

Kontakt

Jeanette Wetterström

Strateg