Kulturskaparrådet i Uppsala län

Nu söker vi nya medlemmar till Kulturskaparrådet, ett råd med representanter för det fria och professionella kulturlivet i Uppsala län. En viktig del i kultursamverkansmodellen är att ha en regelbunden dialog med länets kulturskapare.

Varför ett kulturskaparråd?

Region Uppsala ingår i kultursamverkansmodellen vilket innebär att Region Uppsala får en summa statliga medel att fördela till regional kulturverksamhet i Uppsala län.

Om rådets roll

Representanterna ska vara en röst för olika konstarter i länet och samverka i arbetet med att förverkliga målsättningarna i de regionala kulturplanerna, det vill säga målen för ett rikare konstliv, en ökad kulturell delaktighet och en attraktivare livsmiljö i Uppsala län.

Hur väljs medlemmarna?

Gruppens medlemmar ska ha både bredd och spets i sin kompetens och olika och varierande erfarenhet. Vi tittar särskilt på gruppens samlade sakkunskap inom konstområden och genrer. Gruppens sammansättning bör spegla samhällets mångfald beträffande kön, ålder, etnisk och kulturell tillhörighet. Vi tar också hänsyn till att gruppen representerar hela länet geografiskt. Medlemmarna väljs formellt av Kulturdirektören och kan ha sitt uppdrag under tre år. 

Du som är medlem i rådet får:

  • Insyn i regional kulturutveckling.
  • Vara med och bidra till utvecklingen av länets kulturliv.
  • Ersättning i enlighet med KLYS rekommendationer för arvode.

Om ansökningsprocessen

Du ansöker om att bli medlem i formuläret här nedanför. Vi går igenom ansökningar och väljer medlemmarna. Om du blir vald skriver du ett avtal med oss för en period på 2 år med möjlig förlängning på 1 år.

Anmälningsformulär Kulturskaparrådet

Kontakt

Charlotte Åstrand

Regionbibliotekarie