Barn och unga

Barn och unga är enligt bibliotekslagen en prioriterad målgrupp. Genom olika satsningar, metoder och aktiviteter arbetar Biblioteksutveckling Region Uppsala, tillsammans med folkbiblioteken, för att främja bra och likvärdig verksamhet för barn och unga i Uppsala län.

Nätverk: barn och unga

Biblioteksutveckling samordnar ett nätverk för folkbibliotekspersonal i Uppsala län som arbetar med barn och unga. Genom nätverket delas information om fortbildningsdagar, resurser med mera som kan vara ett stöd i arbetet. Våra nätverksträffar är oftast digitala och anordnas ett par gånger per år. I början av varje hösttermin arrangeras konferensen Mötesplats för Läskonster, som fokuserar på det läsfrämjande arbetet på folkbibliotek.  

Språknätet

I Språknätet samverkar barnhälsovård, bibliotek, Öppen förskola/familjecentral och logopedi för att främja de yngsta barnens språkutveckling. Biblioteksutveckling samordnar arbetet. Genom Språknätet får bland annat alla nyfödda barn i Uppsala län en gåvobok.

Språknätet har en egen webbsida som riktar sig till personal och vårdnadshavare.

Unga skrivare 

Unga skrivare är ett skrivarläger för unga mellan 16-21 år som bor i Uppsala län. Lägret anordnas varje sommar och under höstlovet på Wiks slott och folkhögskola. Lägret är ett samarbete mellan Biblioteksutveckling och Region Uppsala folkhögskola på Wik.

Mer information om Unga skrivare på Region Uppsalas folkhögskolas webbplats.

Dansa en bok 

Dansa en bok är en metod där dans, musik och högläsning kombineras för att främja läs- och språkinlärning och eget skapande. Metoden är framtagen av Region Uppsala med stöd av Kulturrådet. En metodhandledning och specialkomponerad musik finns för nedladdning på denna länk

Minibio – filmvisning för de allra yngsta

Minibio är en satsning som drivs av Filmcentrum. Syftet är bland annat att stimulera språkutveckling och att erbjuda kvalitetsfilm för barn i åldrarna 2-6 år. Folkbibliotek i Uppsala län kan kostnadsfritt låna eller streama flertalet av Minibiofilmer genom Biblioteksutveckling. Några av Minibiofilmerna finns även på arabiska och minoritetsspråken meänkieli, nordsamiska och romani arli. Särskilda regler gäller vid filmvisning.

Filmer och handledningar som ingår i Minibio (fokusfilm.se).

Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Workshops med LEGO

LEGO® Serious Play® är en arbetsmetod som kan användas i kreativa workshops, till exempel med barn och unga, för att bygga metaforer och skapa egna berättelser – eller nya gemensamma.

Är du intresserad av att veta mer eller låna en byggsats av LEGO? Kontakta regionbiblioteket@regionuppsala.se för mer information och bokning.

Utlån av teknikväskor, Blue-bots och Makey Makey 

Biblioteksutveckling lånar ut 2 teknikväskor till folkbibliotek som vill utforska robotar, programmering och kodning, kollegialt eller i sin programverksamhet. Blue-bots och Makey Makey lånas ut separat. Kontakta regionbiblioteket@regionuppsala.se för mer information och bokning.

Låna ett Berättarskåp

Berättarskåpet är ett skåp med luckor, snurror, bilder och föremål som kan användas för att skapa historier och främja berättande tillsammans med barn. Skåpen har producerats av Upplandsmuseet och Biblioteksutveckling. De bokas via Upplandsmuseet.

Mer information om Berättarskåpet på Upplandsmuseets webbplats.

Finsk gåvobok 

Som finskt förvaltningsområde gör Region Uppsala särskilda satsningar för finsk kultur och det finska språket. För att främja användningen av det finska språket finns en gåvobok som riktar sig till alla barn i Uppsala län med finskt ursprung. Boken innehåller kända barnvisor på finska och svenska, inklusive en cd med sångerna. Gåvoboken finns att hämta på alla bibliotek i Uppsala län. 

Kontakt

Eva Norrbelius Coleman

Verksamhetsutvecklare bibliotek