Digital delaktighet & MIK

Folkbiblioteken spelar stor roll för att alla ska kunna vara digitalt delaktiga i ett samhälle som snabbt förändras. Biblioteksutveckling Region Uppsala främjar folkbibliotekens digitala demokratiuppdrag genom att samordna fortbildning och nätverk, stödja lokalt utvecklingsarbete samt utforska användarfokuserade metoder.

Förutom tillgång till och kunskap om digital teknik, behöver människors medie- och informationskunnighet, MIK, stärkas. Begreppen digital kompetens respektive MIK används ofta för att lyfta fram samma behov. Det handlar om att ge människor möjligheter att vara aktivt delaktiga i det demokratiska samhället. Digital kompetens fokuserar på de digitala aspekterna. MIK fokuserar på hur vi förhåller oss kritiskt och ansvarsfullt till information och medier i olika medieformer. Det kräver att vi förstår dagens digitala medielandskap.

Digiteket och Digitalt först

Kontakt

Karin Ågren

Verksamhetsutvecklare bibliotek

Hitta på sidan