Att göra biblioteket mer kognitivt tillgängligt

Startdatum 2021-05-06
Slutdatum 2021-05-25
Tid 09:00 - 12:00
Plats Zoom
Anmäl dig

Välkommen till en digital utbildning under två halvdagar som handlar om biblioteksrummet och kognitiv tillgänglighet. Vad kan vi göra för att förbättra upplevelsen av biblioteksrummet? Vi går igenom konkreta exempel från verksamheterna tillsammans med experter från Begripsam.

Anmälan är stängd.

Innehåll och upplägg

Du som arbetar på folkbibliotek i Uppsala län är välkommen till två halvdagar i maj där vi utforskar biblioteksrummet ur ett kognitivt tillgänglighetsperspektiv. Personer som har kognitiva svårigheter kan ofta uppleva bristande tillgänglighet på biblioteken. Orsaken kan exempelvis vara rörig och otydlig information eller besvärliga ljus- och ljudmiljöer. Det finns också mycket annat som försvårar. Vad är det som gör att vissa miljöer fungerar bra och andra mindre bra?

Under kursen kommer du att få:

  • En introduktion till ämnet.
  • En fördjupning i både kognitiva hinder och sådant som underlättar.
  • Lära dig mer om vad som kan göras för att förbättra den kognitiva tillgängligheten.
  • Bättre förutsättningar för att arbeta medvetet med perspektivet i fortsättningen.

Utbildningen leds av Tommy Hagström och Karin Forsell från Begripsam. 

Första tillfället torsdag 6 maj 9.00-12.00

Innan den första träffen vill vi att du som deltagare skickar in minst en bild från ditt eget bibliotek med en kort förklarande text. Bilden och texten ska illustrera något som du vill att vi tar upp på kursen. Det kan vara ett problem, en lösning, något bra eller något dåligt. Tommy kommer att inleda det första webbinariet med en kort föreläsning. Därefter diskuterar vi inskickade bilder.

Andra tillfället tisdag 25 maj 9.00-12.00

Till den andra träffen vill vi att du som deltagare ska ha gjort något för att förbättra den kognitiva tillgängligheten, samt mejlat en ny bild med en kort kommentar. Sedan diskuterar vi dessa förbättringar, problem som ni kan ha stött på med mera.

Du är välkommen att checka in, testa teknik och småprata från 8.30 vid båda tillfällena. Mer information med möteslänk och instruktioner till uppgiften, skickas ut till anmälda deltagare efter sista anmälningsdatum.

Om kursledarna

Tommy Hagström har arbetat med tillgänglighet i många år. Hans huvudsakliga inriktning är fysisk tillgänglighet och bemötande med fokus på kognitiv och psykisk tillgänglighet. Karin Forsell har under lång tid arbetat som tillgänglighetsexpert med fokus på bemötande, språk och kommunikation. Karin har också bred erfarenhet av att jobba både med den fysiska och den kognitiva tillgängligheten. Både Tommy och Karin har de senaste åren arbetat mycket med bibliotek runt om i Sverige.

Varmt välkomna!

Mer information om kursledarna och Begripsam.

Läs mer

Kontakt

Ulrika Danielsson

Verksamhetsutvecklare bibliotek