Språknätets kunskapsdag: Boken som ögonöppnare – en normkreativ sagostund

Startdatum 2023-02-06
Slutdatum 2023-02-06
Tid 13:30 - 16:00
Plats Uppsala stadsbibliotek (Mallas sal)
Anmäl dig

Hur kan vi använda böcker för att ge barn fler möjligheter? Hur skapar vi läslust med hjälp av normkreativitet? Praktiska tips och idéer för förändring!

Helena Henkel från OLIKA förlag föreläser om hur böcker och läsning kan vara en del av det förebyggande och aktiva arbetet för jämställdhet och normkreativitet, för att motverka diskriminering, kränkningar och mobbning.

Du får bland annat kunskap om hur du kan gör en normkritisk analys av det ni läser med utgångspunkt i de olika diskrimineringsgrunderna. Under dagen varvar vi praktiska övningar med diskussion. 

OLIKA har funnits sedan år 2007 och har tilldelats både Rättvispriset och Stenbeckstipendiet för arbetet med barns rättigheter.

Dagen anordnas av Region Uppsala i samarbete med Språknätets styrgrupp. Du som är med i Språknätet kan anmäla dig till dagen.

Sista anmälningsdag är 1 februari.

Kontakt

Eva Norrbelius Coleman

Verksamhetsutvecklare bibliotek