Kompetensfrukost: Digital kompetens och Agenda 2030 – bibliotek som aktör för ett hållbart samhälle

Startdatum 2023-01-11
Slutdatum 2023-01-11
Tid 08:30 - 09:45
Plats Digitalt via Teams
Anmäl dig

Vad innebär FN:s hållbarhets mål för biblioteken och kan det kopplas till digital kompetens? Karolina Anderdotter, doktorand på Åbo Akademi, föreläser om bibliotek och de globala målen för hållbar utveckling.

Agenda 2030 och FN:s hållbarhetsmål strävar efter ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle. Men vad innebär det för biblioteken och hur kan det kopplas till vårt arbete med digital kompetens?

En viktig del i genomförandet av Agenda 2030 är att alla deltar - ingen ska lämnas utanför. För att detta ska vara uppnåeligt måste alla ha möjlighet att tillskansa sig kunskap om hållbar utveckling, vilket kräver både tillgänglig information och kunskap om hur man hittar och navigerar i informationen. Kan bibliotekens arbete med digital delaktighet och digitala kompetenser kopplas samman med genomförandet av Agenda 2030 och hur görs det på bäst sätt?

Kompetensfrukosten anordnas i samarbete med Region Gävleborg.

Kontakt

Karin Ågren

Verksamhetsutvecklare bibliotek