Fortbildning: Bli bättre på bemötande, tema: kognitiva funktionsnedsättningar

Startdatum 2020-11-30
Slutdatum 2020-11-30
Tid 09:00 - 16:00
Plats Uppsala stadsbibliotek, Mallas sal

Kontakt