Fortbildning: Språknätets studiedag

Startdatum 2020-11-05
Slutdatum 2020-11-05
Tid 13:00 - 16:30
Plats Digital; via Teams

Välkommen till Språknätets digitala studiedag 2020! Språknätets studiedag anordnas minst en gång per år. Genom fortbildningstillfället ges personal möjlighet att fylla på kunskap om barns språkutveckling och om språkstimulans samt att knyta an till sitt lokala språknät.

Läs mer om studiedagen och anmäl dig på Språknätets webbsida.

Kontakt

Eva Norrbelius Coleman

Bibliotekskonsulent barn och unga