Funkis i fokus: Skapa läsmod – bokcirkel i lättläst

Startdatum 2023-03-09
Slutdatum 2023-03-09
Tid 09:00 - 11:00
Plats Digitalt, via Teams
Anmäl dig

Hur kan vi skapa läsmod med hjälp av lättläst litteratur?

Jenny Friman är kulturpedagog vid Kulturcentrum Skåne och författare till boken Bokcirkel i lättläst – att skapa läsmod hos läsare med funktionsvarianter. Hon berättar om arbetet med en mångårig bokcirkel i lättläst tillsammans med Stadsbiblioteket i Lund. Jenny delar med sig av sina och cirkeldeltagarnas erfarenheter, tips och råd. Vi kommer att få tid till frågor, samtal och reflektion. 

Målgrupp: för dig som arbetar på bibliotek i Uppsala län eller Sörmlands län. 

Anmäl dig senast 7 mars.

Du får en länk till mötet senast dagen innan.

Funkis i fokus är en fortbildningsserie om funkishyllor och lättläst, läsfrämjande på lika villkor och delaktighet. Träffarna är fristående. Detta är det tredje tillfället i serien. Funkis i fokus är ett samarrangemang mellan Biblioteksutveckling Sörmland och Region Uppsala. 

Kontakt

Ulrika Danielsson

Verksamhetsutvecklare bibliotek