Funkis i fokus: Underbara hyllan på Sävjabiblioteket

Startdatum 2022-10-20
Slutdatum 2022-10-20
Tid 09:00 - 10:30
Plats Digitalt via Teams. Inloggning från 8.50.
Anmäl dig

Välkommen till ett digitalt lärtillfälle om funkishyllor och delaktighet! Sävjabiblioteket i Uppsala har tillsammans med personer i daglig verksamhet skapat Underbara hyllan - en funkishylla för vuxna. Du kommer att få lära dig mer om både Delaktighetsmodellen och hur en delaktighetsslinga går till. Var med och inspireras av arbetet! Anmäl dig senast 17 november.

Samarbetet mellan Sävjabiblioteket och personer i daglig verksamhet utgick ifrån den så kallade Delaktighetsmodellen. Den bygger på delaktighetsslingor, som är ett sätt att skapa trygga möten och samtal på lika villkor.

Inslag under tillfället:

  • Vägledare och LSS-samordnare inom Uppsala kommun berättar om Delaktighetsmodellen, delaktighetsslingor och samarbetet med Sävjabiblioteket
  • Medarbetare från Sävjabiblioteket berättar om arbetet, vad som behöver göras från bibliotekets håll och om resultatet
  • Fler exempel på gång: Funkishylla med delaktighetsslinga på Uppsala stadsbibliotek
  • Det kommer att finnas tid för frågor och samtal.

Målgrupp: För dig som arbetar på bibliotek eller är personal inom daglig verksamhet, i Sörmlands eller Uppsala län. 

"Funkis i fokus" är en fortbildningsserie om funkishyllor, lättläst och delaktighet. Träffarna är fristående och detta är det första tillfället i serien. Funkis i fokus är ett samarrangemang mellan Biblioteksutveckling Sörmland och Region Uppsala.

Relaterad information om Delaktighetsmodellen och delaktighetsslingor

Kontakt

Ulrika Danielsson

Verksamhetsutvecklare bibliotek

Hitta på sidan