Funkis i fokus: Ordet och handen – taktila boksamtal

Startdatum 2022-12-08
Slutdatum 2022-12-08
Tid 08:50 - 10:30
Plats Digitalt, via Teams
Anmäl dig

Hur kan taktila upplevelser inspirera till samtal om litteratur och främja läsning?

Ordet och handen har tagit fram en metod för att genomföra taktila boksamtal. Deltagarna får beskriva de känslor som läsningen skapar genom hur något känns fysiskt. Tanken är att det taktila ska överbrygga språkliga, kognitiva och fysiska hinder i boksamtalen. Var med och inspireras av ett läsfrämjande och inkluderande arbetssätt!

Jessica Pellegrini och Carina Söe-Knudsen från Ordet och handen presenterar metoden och den tillhörande verktygslådan som innehåller olika taktila material. De kommer också att berätta hur arbetssättet främjar läsförståelse och kommunikation kring litteratur, både hos både barn och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar. Det kommer att finnas tid för frågor och samtal.

Metoden kan fungera i flera olika sammanhang, exempelvis:

  • vid besök på dagliga verksamheter
  • i samtal med äldre med minnesproblematik
  • inom biblioterapi och Shared reading
  • vid språkcaféer 
  • vid bokcirklar för unga och vuxna
  • som språkstöd för små barn 
  • som incheckning vid olika slags möten
  • som en metod för att skapa egna berättelser

Jessica Pellegrini är frilansande kulturarbetare med mångårig erfarenhet från arbete inom biblioteksvärlden. Carina Söe-Knudsen är illustratör och informationsdesigner som bland annat formgivit taktila bilderböcker.

Metoden har arbetats fram i ett projekt som pågick 2019–2021. Projektet drevs av Begripsam i samarbete med Stockholms stadsbibliotek.

Du kan läsa mer om metoden: https://ordetochhanden.se

Målgrupp: För dig som arbetar på bibliotek i Sörmlands eller Uppsala län.
Anmäl dig senast 6 december.
Du får en länk till mötet senast dagen innan.

Funkis i fokus är en fortbildningsserie om funkishyllor och lättläst, läsfrämjande på lika villkor och delaktighet! Träffarna är fristående. Detta är det andra tillfället i serien. Funkis i fokus är ett samarrangemang mellan Biblioteksutveckling Sörmland och Region Uppsala.

Kontakt

Ulrika Danielsson
Verksamhetsutvecklare – bibliotek
ulrika.danielsson@regionuppsala.se
018-611 66 20
070-618 66 20

Hitta på sidan