Kompetensfrukost - vad är grejen med tjänstedesign?

Startdatum 2021-05-11
Slutdatum 2021-05-11
Tid 09:00 - 09:50
Plats Digitalt via Teams
Anmäl dig

Vad innebär det att arbeta användar- och behovsorienterat? Vilka positiva effekter ger det? Hur kan ditt bibliotek komma igång? Helsingborgs bibliotek berättar om tjänstedesign som arbetssätt och delar med sig av insikter och goda råd.

• Anmälan via länken ovan, senast 7 maj
• Länk till frukostmötet skickas ut dagen innan.
• Målgrupp: Bibliotekspersonal i Uppsala län
• Inga förkunskaper krävs.

Eva Hveem, bibliotekarie på Helsingborgs bibliotek, berättar om vad tjänstedesign innebär som arbetsmetod och förhållningssätt. Vi får höra om värdet med att arbeta användar- och behovsorienterat och hur det har bidragit till att utveckla verksamheten. Eva ger oss även sina bästa råd om hur ett bibliotek kan komma igång och börja småskaligt.

Efter Evas genomgång kommer det att finnas utrymme för frågor.

Detta är en av flera kompetensfrukostar som på olika sätt handlar om att arbeta med användar- och behovsorienterad utveckling. Begrepp som ofta nämns i sammanhanget är tjänstedesign, servicedesign eller UX (User Experience). Viktiga perspektiv rör tillgänglighet, delaktighet och bibliotekets demokratiska uppdrag.

Kontakt

Ulrika Danielsson

Verksamhetsutvecklare bibliotek

Emma Rolander

Bibliotekskonsulent