Kompetensfrukost: Tillgänglig video från början - vad innebär det?

Startdatum 2021-02-09
Slutdatum 2021-02-09
Tid 09:00 - 09:50
Plats Digitalt möte via Teams. Teknikcheck från klockan 8.50.
Anmäl dig

Skärpta lagkrav och digital omställning orsakad av pandemin har ökat kompetensbehovet kring tillgänglig video. Vad innebär det att göra en video tillgänglig, så att alla som vill kan ta del av den? Hur kan man tänka in detta från början – och vad behöver man känna till?

Under detta frukostmöte berättar Mikael Hellman, videoexpert vid Malmö stad, om lagkraven och vi kommer att få ett hum om vad textning, syntolkning, verbalisering och teckenspråkstolkning handlar om. Att bibliotekets videomaterial blir möjligt att ta del av oavsett funktionsförmåga och situation är bra för alla. Genom att få ingångar till hur man kan tänka och göra, även utifrån den mindre biblioteksorganisationens förutsättningar, kommer det att bli lättare att göra rätt

Efter denna grundläggande introduktion, finns tid avsatt för frågor. Ingen förberedelse krävs.

Kompetensfrukosten är ett samarrangemang mellan Biblioteksutveckling Region Uppsala och den regionala biblioteksverksamheten inom Region Gävleborg.

Anmälan via länken ovan, senast 5/2.

Länk till frukostmötet skickas ut någon dag innan.

Tillgänglig video - Malmö stad

Ladda ner pdf

Kontakt

Emma Rolander

Bibliotekskonsulent