Kompetensfrukost: Digitalidag - kraftsamling för digital delaktighet

Startdatum 2022-03-17
Slutdatum 2022-03-17
Tid 09:00 - 09:50
Plats Videomöte via Teams
Anmäl dig

Välkomna till en frukost om hur ditt biblioteks arbete med digital utveckling och delaktighet kan haka i en större kraftsamling. Digitalidag är en årlig nationell temadag som samlar aktiviteter och aktörer från olika håll – för att få alla människor med på tåget.

Målet med temadagen är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen. Den riktar särskilt fokus på att främja offentlig och privat samverkan, detta genom att aktivt sammankoppla aktörer och skapa förbättrade möjligheter för människor att praktiskt få hjälp med digitala verktyg och tjänster. I år äger Digitalidag rum den 14 oktober. Lina Cronquist från Digitalidags kansli berättar mer om tanken bakom satsningen och bibliotekens möjligheter att lokalt ansluta sig till evenemanget.

Förra året medverkade 250 aktörer från olika delar av samhället, som sammantaget arrangerade 1315 aktiviteter på 210 orter runt om i landet. Flera bibliotek var med och hade programpunkter under dagen. En kraftsamling som belyser frågans betydelse och bidrar till ökad digital delaktighet!

Välkomna!

Om frukosten

Målgrupp: Bibliotekspersonal i Uppsala län och Gävleborgs län.

Frukosten är ett samarrangemang mellan Biblioteksutveckling Region Uppsala och Biblioteksutveckling Region Gävleborg.

Mer information om Digitalidag hittar du på Digitalidags webbplats.

Hitta på sidan