Kompetensfrukost: Guide för bibliotekens arbete med hbtq+

Startdatum 2022-03-31
Slutdatum 2022-03-31
Tid 09:00 - 09:50
Plats Digitalt via Teams
Anmäl dig

Hur kan ditt bibliotek påbörja eller utveckla arbetet med hbtq+? Välkommen till en kompetensfrukost som utgår från ”Guide för bibliotekens arbete med hbtq+”, framtagen av Svensk biblioteksförenings expertnätverk inom området.

Ruby Videla kommer att ta oss genom guidens olika avsnitt som spänner från det fysiska till det digitala, styrdokument och programverksamhet. Det är en vägledning med en bredd av tips och erfarenheter, och är tänkt att fungera som inspiration för bibliotekspersonal på olika slags bibliotek. Vi kommer också att kika på den taxonomi som finns som förslag i guiden. En taxonomi beskriver olika nivåer i verksamheten och kan användas som ett verktyg för biblioteksutveckling.

Det kommer att finnas tid för frågor.

Anmäl dig via länken ovan senast 28 mars. Länk till frukosten skickas ut dagen innan. Teknikcheck från 8.50.

Ruby Videla har arbetat på folkbibliotek, främst med fokus på mångspråk samt barn och ungdom. Just nu arbetar Ruby som gymnasiebibliotekarie i Helsingborg.

Målgrupp: Bibliotekspersonal i Uppsala län och Sörmlands län.
Frukosten är ett samarrangemang mellan Biblioteksutveckling Region Uppsala och Region Sörmland.

Guide för bibliotekens arbete med hbtq+ (pdf)

Kontakt

Ulrika Danielsson
verksamhetsutvecklare bibliotek

e-post: ulrika.danielsson@regionuppsala.se

telefon: 018-611 66 20

Kontakt

Hitta på sidan