Kompetensfrukost: Ljudböcker och nya läspraktiker

Startdatum 2023-01-20
Slutdatum 2023-01-20
Tid 09:00 - 09:50
Plats Digitalt, via Teams
Anmäl dig

Om nya läspraktiker som uppstår när ljudböcker används via prenumerationstjänsters appar samt vilken roll ljudboken har i ungdomars vardagsrutiner.

Elisa Tattersall Wallin är fil.dr. i biblioteks- och informationsvetenskap och verksam vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås. Hon disputerade i mars 2022 med avhandlingen "Sound Reading: Exploring and conceptualising audiobook practices among young adults". Hennes forskning berör läspraktiker och informationspraktiker i digitala miljöer.

Utifrån sin avhandling kommer hon berätta om nya läspraktiker som uppstår när ljudböcker används via prenumerationstjänsters appar, vilken roll ljudboken har i ungdomars vardagsrutiner samt ge förslag på hur vi kan förstå och prata om olika sorters läsning med ett inkluderande perspektiv.

Kontakt

Eva Norrbelius Coleman

Verksamhetsutvecklare bibliotek