Fortbildning: Mötesplats för Läskonster

Startdatum 2020-09-03
Slutdatum 2020-09-04
Tid 08:00 - 16:00
Plats Wiks slott
Anmäl dig

Mötesplats för Läskonster vänder sig till dig som arbetar med lässtimulans för barn och unga. Eftersom idén med Läskonster bygger på samarbeten med andra professioner är du välkommen att bjuda med någon som i sin tjänst kan samarbeta med biblioteket under nästkommande år.

Kostnad 1500 kr + moms per deltagare.

Anmälan senast den 18 juni 2020.

Uppgifter om specialkost/allergier lämnas via telefon till Karin Tenggren, se kontaktuppgifter nedan.  

Se hela programmet för Mötesplats för läskonster.

Kontakt

Karin Tenggren

Handläggare

Hitta på sidan