Skyltar – tillgängliga och begripliga

Startdatum 2021-10-12
Slutdatum 2021-10-12
Tid 09:00 - 12:00
Plats Digitalt via Zoom
Anmäl dig

Välkommen till en digital halvdagsutbildning om tillgänglig skyltning, under ledning av expertis från Begripsam. Vi lär oss om hur skyltar kan utformas och placeras för att budskapet ska kunna uppfattas av alla. Det kommer att handla om läsbarhet, begriplighet och andra viktiga förutsättningar för tillgänglig skyltning.

Anmälan

Anmäl dig senast fredag 17 september via länken ovanför.

Målgrupp

Alla som arbetar på folkbibliotek i Uppsala län.

Innehåll och upplägg

Biblioteken har en komplex informationsmiljö, med många olika typer av budskap. Orienterande, regelskapande och instruerande skyltar samsas med inspirerande anslag om exempelvis aktiviteter och boktips. Hur kan vi göra skyltningen mer tillgänglig och begriplig för alla, i varje skylt – och som helhet?

Utbildningen utgår ifrån konkreta och verklighetsnära exempel. Du som deltar uppmanas att i förväg skicka in foton på skyltar, affischer och liknande, som kan användas under kurstillfället.

Kursen leds av Karin Forsell från Begripsam.

Under den här utbildningen får du bland annat lära dig mer om:

  • Vad en tillgänglig och begriplig skylt är
  • Varför det är viktigt och för vem det är viktigt
  • Hur du formulerar, formger och placerar skyltar för att öka läsbarheten och begripligheten
  • Vad färger signalerar
  • Hur du kan tänka inom ramen för ett befintligt skyltprogram
  • Hur du kan strukturera och kategorisera bibliotekets skyltning

Möteslänk och information om inskickandet av bilder/exempel mejlas ut till deltagarna efter sista anmälningsdatum.

Incheckning den 12 oktober är från 8.45.

Om kursledaren

Karin Forsell är journalist och tillgänglighetsexpert. Hon har mer än tjugo års erfarenhet av språkvård och att hålla utbildningar i att skriva begripliga texter.

Om Begripsam

Läs mer här!

Kontakt

Ulrika Danielsson

Verksamhetsutvecklare bibliotek