Stöd för förstärkt biblioteksverksamhet

Startdatum 2020-06-18
Slutdatum 2020-08-31
Tid 00:00 - 00:00
Plats Uppsala län
Anmäl dig

Med anledning av covid-19 gör Kulturutveckling, Region Uppsala en tillfällig utlysning av regionala Stärkta biblioteksmedel för kommuner att söka. Syftet med medlen är att möjliggöra verksamhetsutveckling under rådande pandemi.

Utgångspunkten för satsningarna ska vara de verksamhetsområden och grupper som lyfts fram i bibliotekslagen. Prioriterade grupper är barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska.

Ansökningsperiod: 2020-05-12 till 2020-08-31.

Kontakt

Emma Rolander

Bibliotekskonsulent

Hitta på sidan