Läs- och litteraturfrämjande

Biblioteksutveckling Region Uppsala driver läsfrämjande verksamheter och utvecklingsprojekt med biblioteksfokus i Uppsala län sedan många år tillbaka. Genom bland annat de stora nationella satsningarna Digitalt först med användaren i fokus samt Stärkta bibliotek sker arbetet på olika nivåer. Här kan du läsa mer om de satsningar som görs i länet.

Kontakt

Stefan Eurenius

Verksamhetsutvecklare litteratur

Hitta på sidan