Läs- och litteraturfrämjande

Biblioteksutveckling Region Uppsala driver läsfrämjande verksamheter och utvecklingsprojekt med biblioteksfokus i Uppsala län sedan många år tillbaka. Här kan du läsa mer om de läsfrämjande satsningarna som görs i länet.

Litteraturkarusellen

Litteraturkarusellen i Uppsala län är en läs- och litteraturfrämjande satsning där författare besöker biblioteken i länet. Litteraturkarusellen genomförs och drivs i samarbete mellan författare, Biblioteksutveckling Region Uppsala och kommunbiblioteken i länet, där vi alla är medskapare.

Se vilka författare som deltar i Litteraturkarusellen.

Arbetsplatsbibliotek

Det finns starka samband mellan barns och vuxnas läsande – läser de vuxna läser barnen. Vuxnas läsning stärks genom biblioteksverksamhet och evenemang kring läsning. Arbetsplatsbibliotek öppnar vägar till läsningen och till det lokala folkbiblioteket. Men biblioteksverksamhet på arbetsplatser behöver ofta stöd. Därför kommer Biblioteksutveckling att kartlägga, stödja och utveckla sådan arbetsplatsbiblioteksverksamhet i länet. Ett samarbete kommer att inledas med kommunernas bibliotek, arbetsplatser, studieförbund och fackföreningar.

Läsmetoden Shared reading – Läsa tillsammans

Shared Reading – Läsa tillsammans är en läsfrämjande metod och en satsning i samarbete med länets kommunbibliotek.

Metoden Shared Reading innebär en gemensam läsning som görs i grupp. En utbildad ledare har förberett en text som delas ut när gruppen samlats. Ledaren högläser texten, som kan vara en dikt eller en kortare novell, och sedan börjar samtalet. Svåra ord reds ut, och man närmar sig texten mer och mer. Ett gemensamt utforskande börjar, en stöttande och aktiv läsning där man bidrar med sina tankar och känslor. Den som vill läsa högt får göra det.

Biblioteksutveckling Region Uppsala har arrangerat flera läsledarutbildningar i samarbete med Regionbibliotek Stockholm.

Vill du utbilda dig till läsledare eller veta mer om metoden så kontakta bibliotekskonsulent Stefan Eurenius. 

Kontakt

Stefan Eurenius

Verksamhetsutvecklare litteratur