Mötesplats för Läskonster

Wiks slott och folkhögskola 3 – 4 september 2020

Mötesplats för Läskonster vänder sig till dig som arbetar med lässtimulans för barn och unga. Eftersom idén med Läskonster bygger på samarbeten med andra professioner är du välkommen att bjuda med någon som i sin tjänst kan samarbeta med biblioteket under nästkommande år.

Vi vill ha din anmälan senast den 18 juni.
Kostnad: 1500 kronor + moms per deltagare. Inkvartering i enkelrum. Önskemål om specialkost meddelas via telefon till
Karin Tenggren: 018-617 41 54


Anmäl dig via formuläret här.

Program

Kontakt

Karin Tenggren

Handläggare

Hitta på sidan