Språknätets material

För dig som arbetar med Språknätet finns ett antal resurser som har tagits fram av Region Uppsala och som kan användas i syfte att främja barns språkutveckling och stärka föräldrars medvetenhet.

Ett gåvokort delas ut till alla nyfödda barn i länet. Med gåvokortet kan en gåvobok hämtas ut på bibliotek. Det finns även en finsk gåvobok som alla barn med finskt ursprung får ta del av.

Språkväskor finns på BVC, bibliotek och öppna förskolor i länet och används i arbetet med att informera om språkutveckling och inspirera till läsning. De innehåller särskilt utvalda barnböcker, en handledning samt en Bu- eller Bä-docka.

Två foldrar har tagits fram med information och tips till föräldrar. Utöver dessa finns foldrar gjorda av andra aktörer som kan vara användbara och som får nyttjas fritt.

2012 producerades en film som beskriver arbetet inom Språknätet.

Genom ett samarbete mellan logopeder och barnbibliotekarier har så kallade logopedryggsäckar skapats för barn som behöver extra språkträning. Dessa lånas på bibliotek med recept från logoped.

Språknätets gåvoböcker Knacka på! och Leka Tittut

Gåvoböcker

Gåvoboken till alla nyfödda och den finska gåvoboken.
Språkväskans innehåll

Språkväskan

Språkväskan används för att samtala om språk och läsning.
Flerspråkig folder på ett bord

Foldrar

Att använda i Språknätets arbete.
Filmen om Språknätet

Filmen Språknätet

Om arbetet inom Språknätet.
En av Språknätets logopedväskor ståendes på golvet

Logopedryggsäckar

Ryggsäckar med blandat material för att träna språk utifrån olika aspekter.
Del av Språknätets affisch

Affischer och flyers

För att informera om Språknätet.

Kontakt

Eva Norrbelius Coleman

Bibliotekskonsulent barn och unga