Affischer och flyers Språknätet

För att synliggöra Språknätet och skapa igenkänning hos personal och allmänhet finns Språknätsavdelningar i alla berörda verksamheter. Dessa utformas fritt efter lokala förutsättningar, men tanken är att de ska inkludera Språknätets affisch och det material som används inom Språknätet.

Språknätet - affisch och flyer

Affischen kan beställas i tryckt format genom beställningsformuläret. Den kan också laddas ner för egen utskrift som A3 eller A4. Det finns även en flyer i formatet A6.

Språknätets affisch A3 (pdf)

Språknätets flyer A6 (pdf)

Finsk gåvobok - affisch och flyer

För den finska gåvoboken finns en affisch och en flyer med information på svenska och finska. Dessa kan beställas i tryckt format eller laddas ner för egen utskrift.

Affisch Finsk gåvobok A3 (pdf)

Flyer Finsk Gåvobok A6 (pdf)

Kontakt

Eva Norrbelius Coleman

Bibliotekskonsulent barn och unga