Filmen Språknätet

En film om hur de olika verksamheterna i Språknätet arbetar.

Filmen är tänkt för föräldraträffar eller utbildningssammanhang och kan beställas som DVD från Kulturutveckling, Region Uppsala.

Filmen är producerad 2012.

Kontakt

Johannes Ehnsmyr

Tf Enhetschef

Hitta på sidan