Flerspråkighet

Foldern Ett barn - flera språk

Foldern "Ett barn – flera språk" av Monica Westerlund, docent och leg. logoped, ger kortfattad information om hur föräldrar i flerspråkiga familjer kan stötta barnets språkutveckling. Foldern finns översatt till arabiska, engelska, farsi, finska, kurmanji, somaliska, sorani, thai och tigrinja/tigrinska.

Sammanfattning av budskapet i foldern:

Barn som växer upp med flera språk börjar prata vid samma ålder som enspråkiga barn. Flerspråkiga barn lär sig också tidigt att skilja på sina språk och blir ofta språkligt medvetna tidigare än enspråkiga barn.

Ett barn som växer upp i en flerspråkig miljö behöver få tillgång till alla sina språk. Det är viktigt med goda språkliga förebilder och att barnet kan samtala med andra som talar samma språk. Ju bättre barnet behärskar sitt modersmål desto större förutsättningar ges för inlärning av ytterligare språk. Fortsätt att tala ditt modersmål även om barnet svarar på svenska.

Det bästa sättet för ditt barn att lära sig ditt språk är av lust och glädje. Så försök uppmuntra intresset genom att sjunga, leka och berätta historier. Och – läs tillsammans! Biblioteket har barnböcker på flera olika språk.
Foldern Ett barn - flera språk för utskrift

Mer om flerspråkighet

På webbplatsen Bokstart från Kulturrådet finns ett kunskapspaket om språkutveckling hos flerspråkiga barn. Det inkluderar en artikel skriven av Eva-Kristina Salameh (med. dr. och logoped), diskussionsfrågor och en länk till en föreläsning på UR med Eva-Kristina Salameh om stöd för flerspråkiga barns språkutveckling.
Webbsidor om flerspråkighet på Bokstart, Kulturrådet

Internationella biblioteket har en folder om barns språkutveckling och om bibliotek. Foldern finns som pdf för nedladdning och utskrift på 51 språk. Foldern kan också beställas i tryckt form på elva av språken.
Broschyr om små barns språk från Internationella biblioteket

Språkens Hus är en fristående verksamhet som tillhandahåller information om språkstörning hos flerspråkiga barn.
Webbplatsen Språkens hus

De nationella minoritetsspråken

På webbplatsen Bokstart från Kulturrådet finns också ett kunskapspaket om de nationella minoritetsspråken - finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Där finns bland annat artiklar, länkar och korta filmklipp med information och tips till både personal och vårdnadshavare.
Texter och filmer om att främja nationella minoritetsspråk på webbplatsen Bokstart, Kulturrådet

Tips på flerspråkiga resurser

Sveriges Radio har barnradio på minoritetsspråken.
Barnradio på minoritetsspråken, Sveriges Radio

Sveriges Utbildningsradio AB, UR, har småsagor på olika språk, däribland minoritetsspråken.
Småsagor, UR

På webbplatsen Världens bibliotek finns i dagsläget barnböcker i e-boksformat på arabiska, bosniska, kroatiska, serbiska, persiska, somaliska och tigrinska. Som e-ljudbok finns barnböcker på arabiska och persiska.
Läs böcker på webbplatsen Världens bibliotek

Kontakt

Eva Norrbelius Coleman

Bibliotekskonsulent barn och unga