Modell för samverkan - Extra språkstimulans

Extra språkstimulans

För barn med särskilt behov av språkstimulans finns specifika resurser. Logopedryggsäckar innehåller språkträningsmaterial och lånas på bibliotek mot recept från logoped. Språkpiller är tips på böcker och appar som kan användas för att träna olika språkliga förmågor. Ett utvecklingsarbete pågår för att ta fram språkpiller som tillgängliggörs för alla via Språknätets webb. Bibliotekens Äppelhylla, som innehåller medier för och om barn med funktionsnedsättning och läs- och skrivsvårigheter, är också en viktig resurs.

Utifrån förutsättningar, behov och ambition i det lokala språknätet kan detta område vidareutvecklas, med exempelvis fler lokala gåvoböcker och föreläsningar.

BVC

BHV-sjuksköterska remitterar vid behov till barnlogoped.

BHV-sjuksköterska hänvisar till bibliotekets kompetens och utbud samt känner till logopedväskor, språkpiller och Äppelhylla.

Bibliotek

All bibliotekspersonal har kunskap om logopedryggsäckar och kan låna ut dessa mot recept från logoped. Vid återlämning inventeras ryggsäckarna och vid behov beställs komplettering av material från Kulturutveckling, Region Uppsala.

All bibliotekspersonal har kunskap om språkpiller och Äppelhylla.

Öppen förskola

Pedagog hänvisar till övriga verksamheter och känner till logopedryggsäck, språkpiller och Äppelhylla.

Logopedi

Barnlogoped skriver recept till logopedryggsäck och informerar om närmaste bibliotek. Vid återbesök följer barnlogoped upp användningen av logopedryggsäcken.

Barnlogoped ger foldrar med ABC-droppar för adekvat ålder och känner till språkpiller och Äppelhylla.

Vid uppdatering av innehåll i logopedryggsäckar bidrar Länslogopedin med kompetens.

Kontakt

Eva Norrbelius Coleman

Bibliotekskonsulent barn och unga

Hitta på sidan