Överenskommelser om Språknätet

Överenskommelse för verksamheter inom Region Uppsala.

Arbete pågår för att ta fram en överenskommelse om samverkan i Språknätet mellan verksamheter inom Region Uppsala. 

Kontakt

Johannes Ehnsmyr

Tf Enhetschef

Hitta på sidan