Överenskommelser om Språknätet

Överenskommelse för verksamheter inom Region Uppsala.

En överenskommelse om samverkan i Språknätet mellan verksamheter inom Region Uppsala har tagits fram. Den trädde i kraft i juni 2020.

Överenskommelsen kan begäras ut från Kulturnämndens diarium, ärendenr KN2019-0037. Gå till diariet.

Kontakt

Eva Norrbelius Coleman

Bibliotekskonsulent barn och unga

Hitta på sidan