Språknätet

Språknätet är en samverkan i Uppsala län mellan barnhälsovård, bibliotek, Öppen förskola/Familjecentraler och Länslogopedin. Syftet är att främja de yngsta barnens språkutveckling tillsammans med vuxna i barns närhet.

Samverkan inom Språknätet

Samverkan sker genom att personal från barnavårdscentraler (BVC), folkbibliotek och Öppen förskola/Familjecentral samarbetar i lokala språknät utifrån Språknätets riktlinjer. Samarbetet handlar om att på olika sätt stötta föräldrar i frågor som rör språkutveckling och att främja läsning i familjer. Särskilt material har tagits fram för arbetet inom Språknätet, såsom gåvokort och gåvobok, foldrar, språkväskor, filmen Språknätet och logopedryggsäckar. Varje höst arrangeras ett fortbildningstillfälle som är öppet för samtliga professioner inom Språknätet.

Länslogopedins roll

Länslogopedin arbetar i första hand kliniskt med språk- och talsvårigheter och medverkar därför i begränsad utsträckning i det förebyggande arbetet inom Språknätet, främst genom samarbetet kring logopedryggsäckar.

Språknätets planeringsgrupp

Språknätets planeringsgrupp – där representanter för samtliga sektorer finns med – fungerar som styrgrupp och har det övergripande ansvaret för att upprätthålla och vidareutveckla Språknätssamarbetet. Enheten Kulturutveckling inom Region Uppsala samordnar arbetet.  

Innehåll på Språknätet

Kontakt

Eva Norrbelius Coleman

Verksamhetsutvecklare bibliotek