Språknätets resurser och material

För dig som arbetar med Språknätet finns ett antal resurser som har tagits fram av Region Uppsala och som kan användas i syfte att främja barns språkutveckling och stärka föräldrars medvetenhet.

Alla nyfödda barn i länet får ett gåvokort som föräldrar kan använda för att hämta en gåvobok på ett bibliotek. Det finns också en finsk gåvobok som alla barn med finskt ursprung kan få.

Språkväskor finns på BVC, bibliotek och öppna förskolor i länet och används i arbetet med att informera om språkutveckling och inspirera till läsning. De innehåller särskilt utvalda barnböcker, en handledning samt en Bu- eller Bä-docka.

Två foldrar har tagits fram med information och tips till föräldrar. Utöver dessa finns foldrar gjorda av andra aktörer som kan vara användbara och som får nyttjas fritt.

Genom ett samarbete mellan logopeder och barnbibliotekarie finns så kallade logopedryggsäckar för barn som behöver extra språkträning. De kan lånas på bibliotek med recept från logoped.

Språknätets gåvoböcker Knacka på! och Leka Tittut

Gåvoböcker

Gåvoboken till alla nyfödda och den finska gåvoboken.
Språkväskans innehåll

Språkväskan

Språkväskan används för att samtala om språk och läsning.
Del av Språknätets affisch

Affischer och flyers

För att informera om Språknätet.

Språkpiller

Konceptet Språkpiller som är tips på extra språkstimulerande böcker och appar för barn i åldern ett till sex år.
En av Språknätets logopedväskor ståendes på golvet

Logopedryggsäckar

Ryggsäckar med blandat material för att träna språk utifrån olika aspekter.
Flerspråkig folder på ett bord

Foldrar

Foldrarna används som underlag för samtal, som information och för inspiration.

Kontakt

Eva Norrbelius Coleman

Verksamhetsutvecklare bibliotek