Filmen Språknätet

En film om hur de olika verksamheterna i Språknätet arbetar.

Filmen är tänkt för föräldraträffar eller utbildningssammanhang och kan beställas som DVD från Kulturutveckling, Region Uppsala.

Filmen är producerad 2012.

Kontakt

Eva Norrbelius Coleman

Verksamhetsutvecklare bibliotek

Hitta på sidan