Ett barn - flera språk

Foldern "Ett barn - flera språk" har översatts till nio språk samt de nationella minoritetsspråken. Den är skriven av Monica Westerlund, docent och leg. logoped. Här finns den för utskrift.

Kontakt

Eva Norrbelius Coleman

Verksamhetsutvecklare bibliotek